10.8522473,106.6287463

G35X7 O/L ZLAU 25MM

Lượt xem: 462
CÁP CHỐNG XOẮN - HÃNG TESAC SHINKO - NHẬT
Liên hệ
  • Thông tin Sản phẩm

Nominal diameter
of rope

Diameter of
outer wire                                  

Caculated
Sectional Area

Breaking load

Approximate
rope mass
per meter

Galvanized, Bright

Grade A
(1620N/mm2 class)

Grade B
(1770N/mm2 class)

Special Grade
(1,910N/mm2 class)

Designated Grade
(2,110N/mm2 class)

mm

mm

mm2

kN

kN

kN

kN

(kg/m)

 

             

25

1.25

308

364

397

418

461

2.69

Zalo
Hotline: 0352 792 868
ĐÔNG NAM WIREROPE Gọi điện ĐÔNG NAM WIREROPE SMS ĐÔNG NAM WIREROPEChỉ đường